nahiyə

nahiyə
is. <ər.>
1. 1917-ci il inqilabından əvvəl və inqilabın ilk dövründə qəza tərkibinə daxil olan inzibati-ərazi vahidi; rayon. <Kəndli:> Dedim heç belə bir iş olmaz, getdim nahiyəyə, ispolkoma dedim, dedi ərizə ver. T. Ş. S.. <Bəhram:> O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi. Ə. Vəl..
2. İnsan və heyvan bədənində hər hansı bir daxili orqanın yerləşdiyi sahə, yer. Ürək nahiyəsi. Döş nahiyəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nahiyə — ə. 1) yan tərəf; kənar; 2) yaxın, qonşu; 3) rayon, region (inzibati ərazi bölgüsü) ə. qadağan olunmuş (iş və ya şey haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəvahi — ə. «nahi(yə)» c. qadağan olunmuş işlər və ya şeylər; qadağalar ə. «nahiyə» c. nahiyələr, rayonlar, regionlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nahi — ə. bax: nahiyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dairə — is. <ər> 1. Bütün nöqtələri mərkəz nöqtədən bərabər uzaqlıqda olan qapalı, əyri həndəsi fiqur; çevrə. Dairə cızmaq. Dairə xətti. 2. riyaz. Həmin çevrənin daxilində qalan yuvarlaq səth. Dairənin səthi. // Həmin şəkildə olan sahə, səth və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döş — is. 1. Bədənin, boyundan qarına qədər olan ön hissəsi; köks, sinə. Döş qəfəsi. Döş əzələləri. – . . Ciyər sinənin içində olur ki, qutu kimi şeydir. Onun qabaq tərəfi döş sümüyü və qabırğalardır. H. Z.. Ayna islaq başını Ayazın döşünə qoydu. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəlmək — f. 1. Düz və hamar şəklə düşmək; düzlənmək. Çuxur düzəldi. 2. Təşkil olunmaq, əmələ gəlmək, ibarət olmaq. Müqim bəy . . bir neçə nahiyədən düzələn qəzanın rəisi oldu. S. R.. Həyətində yığıncaq düzəlmiş kəndli, Cavadı evinə dəvət etdi. Ə. Vəl.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iməcilik — is. Könüllü olaraq və zəhmət haqqı almadan ictimai faydalı bir işi, tapşırığı kollektiv surətdə, elliklə yerinə yetirmə. Bu iməcilik böyük bir əmək bayramına dönmüşdü. Burada hər millətdən çalışan vardı. B. T.. Gənclərin gücü ilə bir neçə dəfə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ispolkom — <rus. исполнительный комитет söz. ixtisarı> tar. dan. İcraiyyə komitəsi (canlı dildə bəzən həmin komitənin sədri mənasında). <Qızyetər:> A Fatmanisə, nə olar gedib bir ispolkoma xəbər verib, onlardan bir səhih əhval alasan. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lümabqo — <lat.> tib. Əzələlərin, bəzən əsəblərin və fəqərə sümüklərinin xəstəliyi nəticəsində bel nahiyəsində ağrı, sancı, bel ağrısı (xəstəlik) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naib — is. <ər.> tar. 1. Böyük bir şəxsin yerini dolandıran şəxs; vəkil, canişin. Padşahın naibi. 2. Yerli inzibati idarə rəisi, kənd icması başçısı. Nahiyə naibi. Qəza naibi. Şəhər naibi. – Keşikçi <qasidi> naibin yanına götürdü. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”